Penderfyniadau

Cynnig i benodi'r Pwyllgor Busnes

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

25/05/2016 - Cynnig i benodi Aelodau'r Pwyllgor Busnes

Dechreuodd yr eitem am 14.58

NNDM6016 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol a Rheol Sefydlog 11.3:

Yn penodi'r Llywydd, Jane Hutt (Llafur), Simon Thomas (Plaid Cymru), Paul Davies (y Ceidwadwyr Cymreig) a Mark Reckless (UKIP Cymru) yn aelodau o'r Pwyllgor Busnes.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


27/05/2011 - Cynnig i benodi'r Pwyllgor Busnes

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.