Penderfyniadau

Ardaloedd Menter

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

12/02/2014 - Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Ardaloedd Menter

Dechreuodd yr eitem am 15.27

 

NDM5429 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei ymchwiliad i Ardaloedd Menter, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Rhagfyr 2013.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


28/11/2012 - Statement by the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science: Update on Enterprise Zones - WITHDRAWN