Penderfyniadau

Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

17/09/2015 - Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Dechreuodd yr eitem am 14.14


Gofynnwyd y 15 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 2 a 9 eu grwpio. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


17/07/2014 - Questions to the Minister for Finance

Dechreuodd yr eitem am 13.43

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 3 a 7 eu grwpio. Cafodd cwestiynau 11 ac 13 eu grwpio.

 


19/06/2014 - Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 14 cwestiwn cyntaf. Tynnwyd cwestiwn 15 yn ôl.


15/05/2014 - Questions to the Minister for Finance

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 7 a 10 eu grwpio.


27/03/2014 - Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 2, 5, 8 a 12 eu grwpio.


19/02/2014 - Questions to the Minister for Finance

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.


23/01/2014 - Questions to the Minister for Finance

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.


28/11/2013 - Questions to the Minister for Finance

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.


24/10/2013 - Questions to the Minister for Finance

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 3 a 10 eu grwpio.


26/09/2013 - Questions to the Minister for Finance

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 11 cwestiwn cyntaf.


27/06/2013 - Questions to the Minister for Finance

Dechreuodd yr eitem am 13.31

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 13 a 15. Tynnwyd cwestiwn 14 yn ôl.


23/05/2013 - Questions to the Minister for Finance

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 13 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 11 a 13 eu grwpio.


24/04/2013 - Questions to the Minister for Finance

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 2 a 10 a 7 ac 11 eu grwpio.