Penderfyniadau

Ymchwiliad i Entrepreneuriaeth ymysg Ieuenctid

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

23/01/2014 - Debate on the Enterprise and Business Committee's Report on the Inquiry into Youth Entrepreneurship

Dechreuodd yr eitem am 14.57

 

NDM5404 Nick Ramsay (Mynwy)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar yr Ymchwiliad i Entrepreneuriaeth ymysg Pobl Ifanc, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 14 Tachwedd 2013.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.