Penderfyniadau

Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: Sesiwn pwyllgor i nodi’r themâu allweddol

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

20/03/2018 - Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: sesiwn dystiolaeth 1

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan George Wilson.

2.2 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu