Penderfyniadau

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon - Y Pwyllgor Cyllid

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

25/02/2016 - Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cadeirydd, Jocelyn Davies AC.

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, cafodd Alun Ffred Jones AC ei ethol fel Cadeirydd Dros Dro yn absenoldeb y Cadeirydd.

1.3 Croesawodd y Cadeirydd Dros Dro yr Aelodau i’r cyfarfod.


06/03/2015 - Papurau i'w nodi

2.1     Cafodd y papurau eu nodi.

 


27/02/2015 - Papurau i'w nodi

2.1     Cafodd y papurau eu nodi.