Penderfyniadau

Blaenraglen Waith - y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

15/07/2016 - Consideration of provisional Autumn Term work programme

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei raglen waith ar gyfer tymor yr hydref.

8.2 Cytunodd y Pwyllgor i gyhoeddi ei raglen waith ar ei wefan.