Penderfyniadau

CLA642 - Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

03/02/2016 - Y Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016

Dechreuodd yr eitem am 15.07

NDM5941 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Ionawr 2016.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.