Penderfyniadau

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft - Y Pedwerydd Cynulliad

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

10/03/2016 - Draft Public Services Ombudsman (Wales) Bill: Consideration of draft report

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai man newidiadau.


03/02/2016 - Draft Public Services Ombudsman (Wales) Bill: Consideration of consultation responses

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr ymatebion dderbyniwyd i’r ymgynghoriad a penderfynodd i ddiwygio’r Bil drafft yn sgil yr ymateb i’r ymgynghoriad.


28/10/2015 - Consideration of powers: Public Services Ombudsman for Wales: Consultation on a draft Bill

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Bil drafft a'r dull ymgynghori.