Penderfyniadau

Etifeddiaeth Pwyllgorau’r Pedwerydd Cynulliad

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

10/03/2016 - Fourth Assembly Committee Legacy: Consideration of draft report

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai man newidiadau.


03/03/2016 - Committee Legacy report - consideration of draft report


16/12/2015 - Legacy inquiry

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y ddwy bennod ddrafft.


11/12/2015 - Fourth Assembly Committee Legacy

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft a fyddai'n cael ei anfon at y Pwyllgor Cyllid.


11/11/2015 - Fourth Assembly Business Committee Legacy: Consultation

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft.

 


28/10/2015 - Fourth Assembly Business Committee Legacy: Consultation

9.1 Cytunodd y Pwyllgor i ailystyried y mater yn y cyfarfod ar 5 Tachwedd.

 


28/10/2015 - Legacy inquiry: Approach to scrutiny

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull craffu.

 


02/07/2015 - Legacy inquiry

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad etifeddiaeth.