Penderfyniadau

Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

09/03/2016 - Cyfnod 4 y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

Dechreuodd yr eitem am 14.50

NDM5997 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru).

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


02/03/2016 - Cyfnod 3 y Bil Casglu a Rheoli Trethi

Dechreuodd yr eitem am 15.35

Cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 23 Chwefror 2016.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 30.

Gan fod gwelliant 30 wedi’i wrthod, methodd gwelliannau 23 – 29 a gwelliannau 31 - 561.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

35

49

Gwrthodwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 11.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 12.

Derbyniwyd gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 13.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 14.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 16.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 19:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 2 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 20.

Tynnwyd gwelliant 21 yn ôl.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

12

50

Derbyniwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


24/02/2016 - Motion to vary the order of Amendments for Stage 3 of the Tax Collection and Management (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 15.17

NDM5969 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn a ganlyn:

a.         Adrannau 2-36

b.         Adrannau 38-81

c.         Adran 37

d.         Adrannau 83-116

e.         Adran 82

f.          Adrannau 118-156

g.         Adran 117

h.         Adrannau 157-170

i.          Adrannau 172-184

j.          Adran 171

k.         Adrannau 185-195

l.          Adran 1

m.        Teitl Hir

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


03/02/2016 - Tax Collection and Management (Wales) Bill: Stage 2 scrutiny

4.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i’r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Gwelliant 91 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 91.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 91, methodd gwelliannau 92, 93, 94, 95 a 96 (Nick Ramsay).

 

Gwelliant 24 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 24.

 

Derbyniwyd gwelliant 75 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 25 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 25.

 

Gwelliant 26 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). Felly gwrthodwyd gwelliant 26.

 

Gwelliant 76 (Jane Hutt)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Nick Ramsay

 

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Peter Black

 

 

Derbyniwyd gwelliant 76.

 

Gan y derbyniwyd gwelliant 76, methodd gwelliant 27 (Nick Ramsay).

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 25, methodd gwelliant 28 (Nick Ramsay)

Derbyniwyd gwelliant 1 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Gwelliant 29 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 29.

 

Gwelliant 77 (Jane Hutt)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Nick Ramsay

 

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Peter Black

 

 

Derbyniwyd gwelliant 77.

 

Gwelliant 30 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Derbyniwyd gwelliant 78 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Derbyniwyd gwelliant 79 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Gwelliant 31 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

Alun Ffred Jones

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 31.

 

Gwelliant 32 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

Alun Ffred Jones

Peter Black

Julie Morgan

Jocelyn Davies

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 32.

 

Derbyniwyd gwelliant 80 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 33 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

Alun Ffred Jones

Peter Black

Julie Morgan

Jocelyn Davies

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 33.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 33, methodd gwelliant 34 a 35.

 

Gwelliant 36 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 36.


Gwelliant 37 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 37.

 

Gwelliant 38 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 38.

 

Derbyniwyd gwelliant 81 yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwaredwyd gwelliannau 82, 83 ac 84 ar y cyd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 39 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

Alun Ffred Jones

Peter Black

Julie Morgan

Jocelyn Davies

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 39.

 

Gwelliant 40 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 40.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 40, methodd gwelliant 41 (Nick Ramsay)

 

Gwelliant 42 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 42.

 

Gwelliant 43 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

Alun Ffred Jones

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 43.

 

Gwelliant 44 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 44.

 

Gwelliant 45 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 45.

 

Gwaredwyd gwelliannau 85 ac 86 (Jane Hutt) ar y cyd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 46 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 46.

 

Gwelliant 47 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 47.

 

Gwelliant 48 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 48.

 

Gwelliant 49 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 49.

 

Gwelliant 50 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 50.

 

Derbyniwyd gwelliant 87 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Gwelliant 51 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 51.

 

Gwelliant 52 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 52.

 

Gwelliant 21 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 21.

 

Gwelliant 22 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 22.

 

Gwelliant 53 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 53.

 

Gwelliant 54 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 54.

 

Gwelliant 55 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 55.

 

Derbyniwyd gwelliant 2 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Tynnwyd gwelliant 74 (Peter Black) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 56 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 56.

 

Gwelliant 57 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 57.

 

Gwelliant 58 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 58.

 

Gwelliant 59 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 59.

 

Gwelliant 60 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 60.

 

Gwelliant 3A (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 3A

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Jane Hutt)  yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwaredwyd gwelliannau 4 a 5 (Jane Hutt) ar y cyd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 6A (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 6A

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 7 (Jane Hutt)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Nick Ramsay

 

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Peter Black

 

 

Derbyniwyd gwelliant 7.

 

Gwelliant 61A (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Nick Ramsay

Alun Ffred Jones

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Peter Black

 

 

Derbyniwyd Gwelliant 61A.

 

Derbyniwyd Gwelliant 61 (Nick Ramsay), fel y’i diwygiwyd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 62 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 62.

 

Gwelliant 63 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 63.

 

Gwelliant 64 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 64.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 63, methodd gwelliannau 65 a 66 (Nick Ramsay).

 

Gwelliant 67 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 67.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 63, methodd gwelliannau 68 a 69 (Nick Ramsay).

 

Gwelliant 70 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 70.

 

Gwaredwyd gwelliannau 8 a 9 (Jane Hutt) ar y cyd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 71 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 71.

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 88 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 11 (Jane Hutt)  yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 12 (Jane Hutt)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Nick Ramsay

 

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Peter Black

 

 

Derbyniwyd gwelliant 12.

 

Gwaredwyd gwelliannau 13,14, 15, 16, 17, 18 a 19 (Jane Hutt) ar y cyd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 23 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 23.

 

Gwaredwyd gwelliannau 89, 90 a 20 ar y cyd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 31, methodd gwelliant 72 (Nick Ramsay).


09/12/2015 - Debate on the Financial Resolution of the Tax Collection and Management (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 17.59

NDM5902 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


09/12/2015 - Debate on the General Principles of the Tax Collection and Management (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 17.15

NDM5901 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru).

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


19/11/2015 - Tax Collection and Management (Wales) Bill: Consideration of draft report

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

 


08/10/2015 - Tax Collection and Management (Wales) Bill: Evidence session 3

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Geoff Yapp, Dirprwy Gyfarwyddwr, Treth Gorfforaeth, Rhyngwladol a Stamp, Pennaeth Trethi Stamp, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi a Doug Stoneham, Uwch Gynghorydd Polisi, Datganoli.

 

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gyllid a Thollau EM i ofyn am ragor o wybodaeth.

 


29/07/2015 - Tax Collection and Management (Wales) Bill: Agreement of approach to scrutiny

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Cylch Gorchwyl.

 


10/07/2015 - Tax Collection and Management (Wales) Bill: Agreement of approach to scrutiny

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull craffu.

 


02/07/2015 - Tax Collection and Management (Wales) Bill: Consideration of timetable

8.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), a bydd yn ysgrifennu at y Llywydd.