Penderfyniadau

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

16/03/2016 - Stage 4 of the Public Health (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 15.33

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM6015 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y cynnig. Felly, gwrthodwyd y cynnig.


09/03/2016 - Cyfnod 3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Dechreuodd yr eitem am 16.11

Cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 23 Chwefror 2016.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

1

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 4.

Derbyniwyd gwelliant 56 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Derbyniwyd gwelliant 57 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 58:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

20

56

Derbyniwyd gwelliant 58.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 59:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

1

20

56

Derbyniwyd gwelliant 59.

Derbyniwyd gwelliant 60 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 61 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 62 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 63 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 64 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

0

32

56

Gwrthodwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 65:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 38

0

18

56

Derbyniwyd gwelliant 65.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 37

0

19

56

Derbyniwyd gwelliant 66.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 67.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 11.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 12 - 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliannau 12 - 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 19:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 19.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 20.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

32

56

Gwrthodwyd gwelliant 21.

Derbyniwyd gwelliant 27 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 68 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 69 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 23

0

31

54

Gwrthodwyd gwelliant 22.

Derbyniwyd gwelliant 70 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 71 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

0

31

55

Gwrthodwyd gwelliant 23.

Derbyniwyd gwelliant 72 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 73 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 74 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 75 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

31

 56

Gwrthodwyd gwelliant 24.

Derbyniwyd gwelliant 76 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 77 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 25.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 99:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 99.

Derbyniwyd gwelliant 100 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 101:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 50

0

5

55

Derbyniwyd gwelliant 101.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 102:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 102.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 103:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 103.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 104:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 104.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 105:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

 0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 105.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 106:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

 0

 25

 56

Derbyniwyd gwelliant 106.

Derbyniwyd gwelliant 107 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 108 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 109:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

 0

 17

 56

Derbyniwyd gwelliant 109.

Derbyniwyd gwelliant 110 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 111:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 111.

Derbyniwyd gwelliant 112 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 113:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 113.

Derbyniwyd gwelliant 114 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 115:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 38

0

18

56

Derbyniwyd gwelliant 115.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 116:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 116.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 117:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 117.

Derbyniwyd gwelliant 118 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 119:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 119.

Derbyniwyd gwelliant 120 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 121:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 121.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 122:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 122.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 123:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 123.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 124:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 124.

Derbyniwyd gwelliant 125 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 127 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 126:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 126.

Derbyniwyd gwelliant 128 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 129:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 129.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 130:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 130.

Derbyniwyd gwelliant 131 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 132:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 132.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 133:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 133.

Derbyniwyd gwelliant 134 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 135:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 135.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 136:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 136.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 137:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 137.

Derbyniwyd gwelliant 138 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 139:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 139.

Derbyniwyd gwelliant 140 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 141:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 141.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 142:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 142.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 143:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 143.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 144:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 144.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 145:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 145.

Derbyniwyd gwelliant 146 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 147:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 147.

Am 18.06, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 15 munud. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull ar gyfer ar gyfer trafodion Cyfnod 3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

Derbyniwyd gwelliant 78 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 79 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 80 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 81 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 82 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 83 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 84 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 85 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 86 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 28.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 29.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 30.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 12

0

44

56

Gwrthodwyd gwelliant 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

43

55

Gwrthodwyd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

43

55

Gwrthodwyd gwelliant 34.

Ni chynigiwyd gwelliant 35.

Ni chynigiwyd gwelliant 36.

Ni chynigiwyd gwelliant 37.

Ni chynigiwyd gwelliant 38.

Ni chynigiwyd gwelliant 39.

Derbyniwyd gwelliant 87 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 88 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 40 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 89 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 41 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 42 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 43 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 44 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 90 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 91 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

0

31

55

Gwrthodwyd gwelliant 45.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 23

0

32

55

Gwrthodwyd gwelliant 46.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

0

30

54

Gwrthodwyd gwelliant 47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 149:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

0

30

54

Gwrthodwyd gwelliant 149.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

0

31

55

Gwrthodwyd gwelliant 49.

Derbyniwyd gwelliant 92 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 93 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 94 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

30

55

Gwrthodwyd gwelliant 26.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 95:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

18

55

Derbyniwyd gwelliant 95.

Derbyniwyd gwelliant 96 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 97:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 37

0

18

 55

Derbyniwyd gwelliant 97.

Derbyniwyd gwelliant 98 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 148 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 51 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

30

55

Gwrthodwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

17

55

Derbyniwyd gwelliant 52.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

17

55

Derbyniwyd gwelliant 53.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

17

55

Derbyniwyd gwelliant 54.

Derbyniwyd gwelliant 55 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

30

55 

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Derbyniwyd gwelliant 50 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 


24/02/2016 - Motion to vary the order of Amendments for Stage 3 of the Public Health (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 15.17

NDM5970 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn a ganlyn:

a.         Adrannau 2 - 31

b.         Atodlenni 1 a 3

c.         Adrannau 32 - 52

d.         Atodlen 2

e.         Adrannau 53 - 57

f.          Adrannau 59 - 96

g.         Atodlen 4

h.         Adran 58

i.          Adrannau 97 - 117

j.          Atodlen 5

k.         Adrannau 118 – 126

l.          Adran 1

m.        Teitl Hir

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


09/12/2015 - Debate on the Financial Resolution of the Public Health (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 17.15

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5900 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

1

21

46

Derbyniwyd y Cynnig.

 


09/12/2015 - Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Dechreuodd yr eitem am 16.06

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5899 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

1

21

47

Derbyniwyd y Cynnig.

 


25/09/2015 - Public Health (Wales) Bill: Consideration of draft report

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 


19/06/2015 - Public Health (Wales) Bill: Initial consideration

2.1 Trafododd y Pwyllgor oblygiadau ariannol Bil Iechyd Cyhoeddus (Cymru) a chytunodd i wahodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i gyfarfod er mwyn craffu ymhellach.

 


10/06/2015 - Statement by the Minister for Health and Social Services: The Introduction of the Public Health (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 16.38