Penderfyniadau

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

18/11/2015 - Stage 4 of the Renting Homes (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 15.38

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5882 Lesley Griffiths (Wrexham)
Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:
Yn cymeradwyo Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

12

52

Derbyniwyd y Cynnig.


11/11/2015 - Debate on Stage 3 of The Renting Homes (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 14.28

Gwaredwyd y gwelliannau yn y drefn yr oedd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 3 Tachwedd 2015.

Derbyniwyd gwelliant 82 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

9

27

53

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 2, 3, 4, 5, 6 a 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

10

27

53

Gwrthodwyd gwelliannau 2, 3, 4, 5, 6 a 7.

Derbyniwyd gwelliant 83 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 83 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 167.

Derbyniwyd gwelliant 84 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 84 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 168.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 85:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

12

0

52


Derbyniwyd gwelliant 85.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 86:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

12

0

52

Derbyniwyd gwelliant 86.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 189:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

36

52

Gwrthodwyd gwelliant 189.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 169:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

11

27

52

Gwrthodwyd gwelliant 169.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 87:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

12

0

53

Derbyniwyd gwelliant 87.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Derbyniwyd gwelliant 88 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 170.

Gwaredwyd gwelliannau 9, 10 ac 11 en bloc ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 9, 10, a 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

9

27

52

Gwrthodwyd gwelliannau 9, 10 a 11.

Derbyniwyd gwelliant 89 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

9

27

52

Gwrthodwyd gwelliant 12.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 90:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

12

53

Derbyniwyd gwelliant 90.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 91:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

12

0

53

Derbyniwyd gwelliant 91.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 13, 14, 15 a 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

8

27

52


Gwrthodwyd gwelliannau 13, 14, 15 a 16.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 92:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

12

0

52

Derbyniwyd gwelliant 92.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

10

27

53

Gwrthodwyd gwelliant 17.

Derbyniwyd gwelliant 93 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

10

27

53

Gwrthodwyd gwelliant 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 94:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

12

0

53

Derbyniwyd gwelliant 94.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 19, 20, 21, 22 a 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

10

27

53

Gwrthodwyd gwelliannau 19, 20, 21, 22 a 23.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 95:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

12

0

53

Derbyniwyd gwelliant 95.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 24, 25, 26, 27, a 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

9

28

53

Gwrthodwyd gwelliannau 24, 25, 26, 27, a 28.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 190:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

41

53

Gwrthodwyd gwelliant 190.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 191:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

41

53

Gwrthodwyd gwelliant 191.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 96:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

12

0

53

Derbyniwyd gwelliant 96.

Gan fod gwelliant 96 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 29 a 192.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

9

28

53

Gwrthodwyd gwelliant 30.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

9

28

52

Gwrthodwyd gwelliant 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

10

28

52

Gwrthodwyd gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

10

27

53

Gwrthodwyd gwelliant 33.

Derbyniwyd gwelliant 97 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 193:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

10

27

53

Gwrthodwyd gwelliant 193.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 194:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

10

27

53

Gwrthodwyd gwelliant 194.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 171:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 172:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 173:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 174:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 195:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

31

54

Gwrthodwyd gwelliant 195.

Derbyniwyd gwelliant 98 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 175:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 99 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gwaredwyd gwelliannau 100, 101 a 102 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 103 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 35, 36 a 37:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliannau 35, 36 a 37.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 196:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

42

54

Gwrthodwyd gwelliant 196.

Tynnwyd gwelliant 197 yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 12.27.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 38, 39, 40 a 41:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliannau 38, 39, 40 a 41.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 42:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 42.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 43, 44 a 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliannau 43, 44 a 45.

Am 16.02, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 15 munud. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull ar gyfer y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 198:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 199:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

10

28

53

Gwrthodwyd gwelliant 199.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 200:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 200.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 201:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 201.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 202:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

11

27

53

Gwrthodwyd gwelliant 202.

Derbyniwyd gwelliant 104 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 104 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 203:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 203.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 48:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 50:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 51:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 105:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 105.

Derbyniwyd gwelliant 106 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 54.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 107:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 107.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 108:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 108.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 109:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 109.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 204:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

38

54

Gwrthodwyd gwelliant 204.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 56.

Derbyniwyd gwelliant 57 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 111:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 111.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 112:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 112.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 205:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

38

54

Gwrthodwyd gwelliant 205.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 58:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 58.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 176:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 113 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 113 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 59.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 177:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 178:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Gwrthodwyd gwelliant 178.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 179:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 180:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 60:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 114 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 181:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 181 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 182.

Ni chynigwyd gwelliant 61.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 115:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

11

1

54

Derbyniwyd gwelliant 115.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 116:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 116.

Derbyniwyd gwelliant 117 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigwyd gwelliant 62.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 118:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 118.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 119:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 119.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 120:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 120.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 121:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 121.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 63:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 64:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 122:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 122.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 123:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 123.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 124:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 124.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 125:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 125.

Gan fod gwelliant 181 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 182.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 206:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 206.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 183:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 183.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 184:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 65:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

38

54

Gwrthodwyd gwelliant 65.

Derbyniwyd gwelliant 126 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 185:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 127 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 67.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 207:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 68:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

38

54

Gwrthodwyd gwelliant 68.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 69:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

38

54

Gwrthodwyd gwelliant 69.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 70:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 71:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gwaredwyd gwelliannau 128, 129, 130 a 131 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 72:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 186:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 73:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 75:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 74:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 187:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

12

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 187.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 208:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 76:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 76 wedi’i wrthod, methodd gwelliannau 77 a 78.

Gan fod gwelliant 189 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 209.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 80:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 79:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 132 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 81:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 204 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 210.

Gan fod gwelliant 205 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 211.

Gan fod gwelliant 186 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 188.

Gan fod gwelliant 208 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 212.

Derbyniwyd gwelliant 133 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 134 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 135 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 139 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gwaredwyd gwelliannau 140, 141, 142, 143 a 144 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 145 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 146 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 213:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 214:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

4

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 214.

Derbyniwyd gwelliant 147 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 215:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

4

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 215.

Derbyniwyd gwelliant 148 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gwaredwyd gwelliannau 149, 150, 151, 152 a 153 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 154 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 155 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 156 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 157 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 158 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 159 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynigiodd y Llywydd bod gwelliannau 160, 161 a 162 yn cael eu gwaredu gyda’i gilydd. Gwrthwynebodd Aelod ac felly gwaredwyd y gwelliannau fesul un.

Derbyniwyd gwelliant 160 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 161:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 161.

Derbyniwyd gwelliant 162 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 163 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 164 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 165 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 166 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 136, 137 a 138:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

46

7

0

53

Derbyniwyd gwelliannau 136, 137 a 138.

Derbyniwyd holl adrannau ac atodlenni’r Bil, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


04/11/2015 - Order of consideration of amendments for the Renting Homes (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 16.59

NDM5859 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn a ganlyn:

a)         adrannau 7 i 29

b)         adrannau 31 i 88

c)         adrannau 90 i 101

d)         adrannau 103 i 119

e)         adrannau 121 i 131

f)          adrannau 133 i 146

g)         adrannau 148 i 257

h)        Atodlenni 2 i 11

i)          adran 30

j)          adran 89

k)         adran 102

l)          adran 120

m)        adran 132

n)        adran 147

o)         adrannau 1 i 4

p)         Atodlen 1

q)         adrannau 5 i 6

r)          teitl hir

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


08/07/2015 - Debate on the Financial resolution of the Renting Homes (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 18.20

NDM5809 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

9

5

53

Derbyniwyd y Cynnig.


08/07/2015 - Debate on the General Principles of the Renting Homes (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 17.30

NDM5808 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru).

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.