Penderfyniadau

Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

21/10/2015 - Stage 4 debate on the Local Government (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 18.26

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5855 Leighton Andrews (Rhondda)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

9

17

52

Derbyniwyd y Cynnig.

 


30/09/2015 - Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) o dan Reol Sefydlog 26.44

Dechreuodd yr eitem am 14.50

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

1

27

54

Gwrthodwyd Gwelliant 32.

Gan fod gwelliant 32 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

1

28

54

Gwrthodwyd Gwelliant 34.

Gan fod gwelliant 34 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 35.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

1

27

54

Gwrthodwyd Gwelliant 36.

Gan fod gwelliant 36 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 37.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

1

27

54

Gwrthodwyd Gwelliant 38.

Gan fod gwelliant 38 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

41

54

Gwrthodwyd Gwelliant 26.

Gan fod gwelliant 26 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 27.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

9

27

54

Gwrthodwyd Gwelliant 17.

Derbyniwyd Gwelliant 22 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 23 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 24 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 19:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 25 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd Gwelliant 5.

Gan fod gwelliant 5 wedi’i wrthod, methodd gwelliannau 13, 28, 30 a 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

36

54

Gwrthodwyd Gwelliant 20.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

38

54

Gwrthodwyd Gwelliant 12.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


23/09/2015 - Motion under Standing Order 26.36 to vary the order of Consideration of Stage 3 Amendments to the Local Government (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 18.01

NDM5823 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Llywodraeth Leol (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn a ganlyn:

a) adrannau 2 - 47

b) adran 1

c) teitl hir

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


20/05/2015 - Debate on the Financial Resolution of the Local Government (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 18.36

 

NDM5761 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Llywodraeth Leol (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69 sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

 

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

 


20/05/2015 - Debate on the General Principles of the Local Government (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 17.41

 

NDM5760 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

 

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bill Llywodraeth Leol (Cymru).

 

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.