Councillors on site - 30 Ionawr 2023

e.e 31/12/2001

Include:  Aelodau'r Cynulliad Co-optees

Assembly Members on site
Enw Amser
Natasha Asghar AS09.30 - 11.00 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad13.30 - 16.00 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
Alun Davies AS13.30 - 16.00 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
Jane Dodds AS14.30 - 17.00 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
James Evans AS13.30 - 16.00 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
Janet Finch-Saunders AS10.30 - 12.30 - Comisiwn y Senedd
Peter Fox AS13.30 - 16.00 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
John Griffiths AS09.30 - 11.00 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad
Peredur Owen Griffiths AS09.30 - 11.00 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad
13.30 - 16.00 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
Vikki Howells AS09.30 - 11.00 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad
Altaf Hussain AS14.30 - 17.00 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
Rhun ap Iorwerth AS10.30 - 12.30 - Comisiwn y Senedd
Huw Irranca-Davies AS13.30 - 16.00 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
Y Gw. Anrh. Elin Jones AS10.30 - 12.30 - Comisiwn y Senedd
Sarah Murphy AS14.30 - 17.00 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
Jenny Rathbone AS14.30 - 17.00 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
Ken Skates AS10.30 - 12.30 - Comisiwn y Senedd
14.30 - 17.00 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
Joyce Watson AS10.30 - 12.30 - Comisiwn y Senedd
Sioned Williams AS14.30 - 17.00 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad09.30 - 11.00 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad