Councillors on site - 29 Medi 2022

e.e 31/12/2001

Include:  Aelodau'r Cynulliad Co-optees

Assembly Members on site
Enw Amser
Jayne Bryant AS08.45 - 14.30 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai
09.30 - 14.25 - Y Pwyllgor Cyllid
Hefin David AS09.30 - 12.10 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig
Paul Davies AS09.30 - 12.10 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig
Rebecca Evans AS08.45 - 14.30 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai
09.30 - 14.25 - Y Pwyllgor Cyllid
Janet Finch-Saunders AS09.30 - 13.30 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
Luke Fletcher AS09.30 - 12.10 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig
Peter Fox AS09.30 - 14.25 - Y Pwyllgor Cyllid
John Griffiths AS08.45 - 14.30 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai
Peredur Owen Griffiths AS09.30 - 14.25 - Y Pwyllgor Cyllid
Llyr Gruffydd AS09.30 - 13.30 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
Mabon ap Gwynfor AS08.45 - 14.30 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai
Mike Hedges AS09.30 - 14.25 - Y Pwyllgor Cyllid
Vikki Howells AS09.30 - 12.10 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig
Jane Hutt AS10.00 - 15.00 - DIGWYDDIAD: Digwyddiad i nodi 10 mlynedd Ymddiriedolaeth St Giles Cymru
Huw Irranca-Davies AS09.30 - 13.30 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
Joel James AS08.45 - 14.30 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai
Julie James AS08.45 - 14.30 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai
09.30 - 13.30 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
09.30 - 14.25 - Y Pwyllgor Cyllid
Delyth Jewell AS09.30 - 13.30 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
Samuel Kurtz AS09.30 - 12.10 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig
Sarah Murphy AS09.30 - 12.10 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig
Rhianon Passmore AS09.30 - 14.25 - Y Pwyllgor Cyllid
Jenny Rathbone AS09.30 - 13.30 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
Sam Rowlands AS08.45 - 14.30 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai
Ken Skates AS09.30 - 13.30 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
Carolyn Thomas AS08.45 - 14.30 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai
Joyce Watson AS09.30 - 13.30 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith