Councillors on site - 29 Mehefin 2022

e.e 31/12/2001

Include:  Aelodau'r Cynulliad Co-optees

Assembly Members on site
Enw Amser
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg09.00 - 12.20 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Mick Antoniw AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Natasha Asghar AS09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Hannah Blythyn AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Dawn Bowden AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Jayne Bryant AS09.00 - 12.20 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Cefin Campbell AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Adrian Crompton09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
Hefin David AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Alun Davies AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Gareth Davies AS09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
11.00 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Paul Davies AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Andrew RT Davies AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Jane Dodds AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Mark Drakeford AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
James Evans AS09.00 - 12.20 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Rebecca Evans AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Janet Finch-Saunders AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Luke Fletcher AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Claire Flood-Page09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
Peter Fox AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Heledd Fychan AS09.00 - 12.20 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Russell George AS09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
11.00 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Vaughan Gething AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Tom Giffard AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
John Griffiths AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Lesley Griffiths AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Peredur Owen Griffiths AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Llyr Gruffydd AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Siân Gwenllian AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Mabon ap Gwynfor AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Mike Hedges AS09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
11.00 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Vikki Howells AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Altaf Hussain AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Jane Hutt AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Rhun ap Iorwerth AS09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
11.00 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Huw Irranca-Davies AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Mark Isherwood AS09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Joel James AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Julie James AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Delyth Jewell AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Laura Anne Jones AS09.00 - 12.20 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Y Gw. Anrh. Elin Jones AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Helen Jones09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
Samuel Kurtz AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Jeremy Miles AS09.00 - 12.20 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Darren Millar AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Eluned Morgan AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Julie Morgan AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Matthew Mortlock09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
Sarah Murphy AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Lynne Neagle AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Rhys ab Owen AS09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Rhianon Passmore AS09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Adam Price AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Jenny Rathbone AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
David Rees AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Sam Rowlands AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Jack Sargeant AS09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
11.00 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Ken Skates AS09.00 - 12.20 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Carolyn Thomas AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Lee Waters AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Joyce Watson AS09.00 - 12.30 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
11.00 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Buffy Williams AS09.00 - 12.20 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Sioned Williams AS09.00 - 12.20 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
13.30 - Y Cyfarfod Llawn