Councillors on site - 20 Hydref 2021

e.e 31/12/2001

Include:  Aelodau'r Cynulliad Co-optees

Assembly Members on site
Enw Amser
Mick Antoniw AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Natasha Asghar AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Hannah Blythyn AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Dawn Bowden AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Jayne Bryant AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Cefin Campbell AS10.00 - 12.15 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Hefin David AS09.30 - 12.30 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Alun Davies AS09.30 - 12.30 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Gareth Davies AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Paul Davies AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Andrew RT Davies AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Jane Dodds AS08.45 - 10.20 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Mark Drakeford AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
James Evans AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Rebecca Evans AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Janet Finch-Saunders AS10.00 - 12.15 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Luke Fletcher AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Peter Fox AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Heledd Fychan AS09.30 - 12.30 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Russell George AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Vaughan Gething AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Tom Giffard AS09.30 - 12.30 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
John Griffiths AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Lesley Griffiths AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Peredur Owen Griffiths AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Llyr Gruffydd AS10.00 - 12.15 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Siân Gwenllian AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Mabon ap Gwynfor AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Mike Hedges AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Vikki Howells AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Altaf Hussain AS08.45 - 10.20 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Jane Hutt AS08.45 - 10.20 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Rhun ap Iorwerth AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Huw Irranca-Davies AS10.00 - 12.15 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Mark Isherwood AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Joel James AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Julie James AS10.00 - 12.15 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Delyth Jewell AS09.30 - 12.30 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol
10.00 - 12.15 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Laura Anne Jones AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Elin Jones AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Samuel Kurtz AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Jeremy Miles AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Darren Millar AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Eluned Morgan AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Julie Morgan AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Sarah Murphy AS08.45 - 10.20 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Lynne Neagle AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Rhys ab Owen AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Rhianon Passmore AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Adam Price AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Jenny Rathbone AS08.45 - 10.20 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
10.00 - 12.15 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
David Rees AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Sam Rowlands AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Jack Sargeant AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Ken Skates AS08.45 - 10.20 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Carolyn Thomas AS09.30 - 12.30 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Lee Waters AS10.00 - 12.15 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Joyce Watson AS10.00 - 12.15 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Buffy Williams AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Sioned Williams AS08.45 - 10.20 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
13.30 - Y Cyfarfod Llawn