Councillors on site - 3 Hydref 2023

e.e 31/12/2001

Include:  Aelodau'r Cynulliad Co-optees

Assembly Members on site
Enw Amser
Mick Antoniw AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Natasha Asghar AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Hannah Blythyn AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Dawn Bowden AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Jayne Bryant AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Cefin Campbell AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Helen Carey09.00 - 10.00 - Y Pwyllgor Busnes
Hefin David AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Alun Davies AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Gareth Davies AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Paul Davies AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Andrew RT Davies AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Jane Dodds AS09.00 - 10.00 - Y Pwyllgor Busnes
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Mark Drakeford AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
James Evans AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Rebecca Evans AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Janet Finch-Saunders AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Luke Fletcher AS12.00 - 13.30 - DIGWYDDIAD: Dathliad Diwrnod Anifeiliaid y Byd
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Peter Fox AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Heledd Fychan AS09.00 - 10.00 - Y Pwyllgor Busnes
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Russell George AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Vaughan Gething AS12.00 - 13.30 - DIGWYDDIAD: Dathliadau Mis Hanes Pobl Ddu TUC Cymru
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Tom Giffard AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
John Griffiths AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Lesley Griffiths AS09.00 - 10.00 - Y Pwyllgor Busnes
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Peredur Owen Griffiths AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Llyr Gruffydd AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Siân Gwenllian AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Mabon ap Gwynfor AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Mike Hedges AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Vikki Howells AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Altaf Hussain AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Jane Hutt AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Rhun ap Iorwerth AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Huw Irranca-Davies AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Mark Isherwood AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Joel James AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Julie James AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Delyth Jewell AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Laura Anne Jones AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Y Gw. Anrh. Elin Jones AS09.00 - 10.00 - Y Pwyllgor Busnes
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
18.00 - 20.00 - DIGWYDDIAD: Sgwrs â Dafydd Wigley
Samuel Kurtz AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Jeremy Miles AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Darren Millar AS09.00 - 10.00 - Y Pwyllgor Busnes
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Eluned Morgan AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Julie Morgan AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Sarah Murphy AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Lynne Neagle AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Rhys ab Owen AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Rhianon Passmore AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Adam Price AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Jenny Rathbone AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
David Rees AS09.00 - 10.00 - Y Pwyllgor Busnes
13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Sam Rowlands AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Jack Sargeant AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Ken Skates AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Carolyn Thomas AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Lee Waters AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Joyce Watson AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Buffy Williams AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn
Sioned Williams AS13.30 - Y Cyfarfod Llawn