Ymgynghoriad

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ymgynghoriad ynghylch Cynyrchiadau Ffilm a Theledu Mawr yng Nghymru.

Cylch gorchwyl:

 • Sicrhau eglurder ar nodau polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer ariannu cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru, a thryloywder ynghylch pam a sut y mae penderfyniadau’n cael eu gwneud yn y maes hwn;
 • Y gefnogaeth a roddir gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu'r diwydiannau ffilm a theledu yng Nghymru, gan gynnwys:
  • Effaith economaidd, a sut y mae’r effaith hon wedi’i gwasgaru ledled Cymru;
  • Effaith ddiwylliannol, gan gynnwys ar yr iaith Gymraeg;
  • Gwerth am arian.
 • Sut y gall cefnogaeth i'r sector gael ei effeithio gan Gynllun Gweithredu Economaidd newydd Llywodraeth Cymru;
 • Ymchwilio i sut y mae Ffilm Cymru, y BFI ac eraill yn cefnogi'r sector, a sut y mae'r gwaith hwn yn ategu gwaith Llywodraeth Cymru yn y maes hwn;
 • Y gefnogaeth a roddir i ddatblygu sgiliau a mynd i’r afael â phrinder sgiliau yn y diwydiant, ac a oes digon o ddata i fapio’r sgiliau presennol.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddDGCh@@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu