Ymgynghoriad

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Arloesi Meddygol

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Bu'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn casglu tystiolaeth mewn perthynas â'r Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Arloesi Meddygol, gyda'r bwriad o lywio trafodaeth y Cynulliad ar y Cynnig yn y Cyfarfod Llawn.

 

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 9 Ionawr 2015.