Ymgynghoriad

Ardaloedd Menter

Diben yr ymgynghoriad

Mae'r Pwyllgor Cyllid wedi cynnal ymchwiliad i Ardaloedd Menter yng Nghymru.

 

Yn benodol, fe wnaeth y Pwyllgor ystyried y cynnydd a wnaed ym mhob un o'r saith ardal fenter. Roedd ganddo ddiddordeb arbennig ym mewnbynnau ariannol yr ardaloedd menter a'u hallbynnau disgwyliedig.

 

Cynhaliodd y Pwyllgor Menter a Busnes craffu a chasglu tystiolaeth ar Ardaloedd Menter, Rhanbarthau City, Metro a Maes Awyr Caerdydd.