Ymgynghoriad

Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru)

Diben yr ymgynghoriad

Bil Llywodraeth a gyflwynwyd gan Carl Sargeant, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau. Mae'r Pwyllgor Busnes wedi anfon y Bil at y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

Gwybodaeth am y Bil

Bwriedir i ddarpariaethau'r Bil ddiwygio trefniadaeth a swyddogaethau'r Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru. Mae'r Bil hefyd yn cynnwys darpariaethau a fyddai'n diwygio Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 mewn perthynas â chyfrifoldebau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol a strwythur pwyllgorau archwilio yr awdurdodau lleol.

 

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Bethan Davies