Ymgynghoriad

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Diben yr ymgynghoriad

Cynhaliodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ymchwiliad ar aflonyddu rhywiol gan gyfoedion ymhlith dysgwyr.

 

Diben yr ymgynghoriad hwn oedd ceisio barn rhanddeiliaid a'r cyhoedd. Roedd yr ymatebion a gawsom yn llywio'r cwestiynau a ofynnwyd i Weinidogion Llywodraeth Cymru, a byddant yn cyfrannu at ein hadroddiad terfynol.

 

Y dyddiad cau oedd dydd Gwener 1 Ebrill 2022.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddChildren@senedd.wales
Ffôn: 0300 200 6565