Ymgynghoriad

Craffu ar Fasnachfraint y Rheilffyrdd a’r Metro: Barn rhanddeiliaid

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Cynhaliodd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau ymgynghoriad penodol iawn yn ceisio barn rhanddeiliaid allweddol am effeithiolrwydd cytundeb Masnachfraint y Rheilffyrdd a’r Metro newydd rhwng Llywodraeth Cymru a KeolisAmey a'r cyfnod gweithredu cychwynnol. Bydd yn rhoi sylw penodol i weithredu a datblygu gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau a Metro De Cymru (gan weithio mewn partneriaeth â Thrafnidiaeth Cymru).