Ymgynghoriad

Ymchwiliad i Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Cynhaliodd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ymgynghoriad ynghylch Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru.

Cylch gorchwyl:

 • modelau arloesol i gefnogi newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru, gan gynnwys:
  • modelau presennol o ddarpariaeth newyddion, yng Nghymru ac yn rhyngwladol, y gellid ei hefelychu;
  • modelau busnes arloesol mewn meysydd eraill y gellid eu cymhwyso i newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru.

 

 • darparu newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru, gan gynnwys:
  • papurau newydd lleol a rhanbarthol;
  • gwefannau newyddion;
  • darparwyr newyddion hyper-leol;
  • teledu lleol.

 

 • cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer newyddiaduraeth newyddion lleol.

 

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddDGCh@@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565