Ymgynghoriad

Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

Diben yr ymgynghoriad

Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru), Bil Llywodraeth, a gyflwynwyd gan Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil at y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Mae’r Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) yn cynnwys darpariaeth i ymyrryd mewn ysgolion sy’n achosi pryder, gwella ysgolion, trefniadaeth ysgolion, cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg, cyfarfodydd blynyddol â rhieni, cwnsela mewn ysgolion, mentrau brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd a chodi taliadau hyblyg am brydau ysgol.

 

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Sarah Beasley