Ymgynghoriad

Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol)

Diben yr ymgynghoriad

Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (leithoedd Swyddogol), Bil y Comisiwn, a gyflwynwyd gan Rhodri Glyn Thomas, Comisiynydd y Cynulliad sy’n gyfrifol am y Gymraeg. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi rhoi’r gwaith o graffu ar y Bil i’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

 

Gwybodaeth am y Bil

Diben y Bil yw nodi dyletswyddau’r Cynulliad Cenedlaethol a Chomisiwn y Cynulliad mewn perthynas â darparu gwasanaethau dwyieithog yn glir ar sail statudol. 

 

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

P Gareth Williams
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 029 2089 8008