Ymgynghoriad

Ymchwiliad i Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi cytuno i gynnal ymchwiliad i Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed. Mae’r Pwyllgor wedi cytuno i ganolbwyntio ar rai materion allweddol ynghylch gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed yng nghyd-destun diwygiadau Llywodraeth Cymru fel y nodir yn Chwalu’r Rhwystrau; gweithredu Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010; a strategaeth iechyd meddwl Llywodraeth Cymru ar gyfer 2012, Law yn Llaw at Iechyd Meddwl.

Dogfennau ategol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu