Manylion cyswllt

Hawliau Digidol a Democratiaeth

Sarah Murphy AS (Cadeirydd)

92 Nolton Street
Bridgend
CF31 3BP

0300 200 7095

Sarah.Murphy@Senedd.Cymru

Rhys ab Owen AS

66 Leckwith Road
Treganna
Caerdydd
CF11 8AP

0300 200 7220

Rhys.AbOwen@senedd.cymru

Samuel Kurtz AS

16 High Street
Narberth
Sir Penfro
SA67 7AR

0300 200 7241

Samuel.Kurtz@senedd.wales

Jim Killock (Ysgrifenyddiaeth)

(Ni roddir cyfeiriad)