Manylion cyswllt

Ysmygu ac Iechyd

John Griffiths AS (Cadeirydd)

7 fed Llawr
Clarence House
Clarence Place
Casnewydd
NP19 7AA

01633 222 302

John.Griffiths@senedd.cymru

Mike Hedges AS

97 Pleasant Street
Morriston
Abertawe
SA6 6HJ

01792 790621

Mike.Hedges@senedd.cymru

Helen Mary Jones AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

0300 200 6565

HelenMary.Jones@senedd.cymru

Dai Lloyd AS

Uned 2
Ffordd Brunel
Parc Ynni Baglan
Baglan
SA11 2FP

0300 200 7255

Dai.Lloyd@senedd.cymru

Darren Millar AS

Parc Busnes Gogledd Cymru
Abergele
LL22 8LJ

0300 200 6206

Darren.Millar@senedd.cymru

Caroline Jones AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Caroline.Jones@senedd.cymru

Suzanne Cass

(Ni roddir cyfeiriad)

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu