Manylion cyswllt

Yr Iaith Gymraeg

Dai Lloyd AS

Uned 2
Ffordd Brunel
Parc Ynni Baglan
Baglan
SA11 2FP

0300 200 7255

Dai.Lloyd@senedd.cymru

Suzy Davies AS

Cornhill Chambers
8 Christina Street
Abertawe
SA1 4EW

0300 200 7209

Suzy.Davies@senedd.cymru

Siân Gwenllian AS

8 Stryd y Castell
Caernarfon
LL55 1SE

01286 672076

Sian.Gwenllian@senedd.cymru

John Griffiths AS

7 fed Llawr
Clarence House
Clarence Place
Casnewydd
NP19 7AA

01633 222 302

John.Griffiths@senedd.cymru

Mike Hedges AS

97 Pleasant Street
Morriston
Abertawe
SA6 6HJ

01792 790621

Mike.Hedges@senedd.cymru

Neil McEvoy AS

321 Cowbridge Road East
Treganna
Caerdydd
CF5 1JD

0300 200 7434

Neil.McEvoy@senedd.cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu