Manylion cyswllt

Nyrsio a Bydwreigiaeth.

David Rees AS

Water Street Business Centre
Water Street
Port Talbot
SA12 6LF

01639 870779

David.Rees@senedd.cymru

Jayne Bryant AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

01633 376627

Jayne.Bryant@senedd.cymru

Angela Burns AS

County Chambers
Stryd Warren
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 7JS

01834 843 052

Angela.Burns@senedd.wales

Suzy Davies AS

Cornhill Chambers
8 Christina Street
Abertawe
SA1 4EW

0300 200 7208

Suzy.Davies@senedd.cymru

Mike Hedges AS

97 Pleasant Street
Morriston
Abertawe
SA6 6HJ

01792 790621

Mike.Hedges@senedd.cymru

Caroline Jones AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Caroline.Jones@senedd.cymru

Dai Lloyd AS

Uned 2
Ffordd Brunel
Parc Ynni Baglan
Baglan
SA11 2FP

0300 200 7255

Dai.Lloyd@senedd.cymru

Tina Donnelly

(Ni roddir cyfeiriad)

Gaynor Jones

(Ni roddir cyfeiriad)