Manylion cyswllt

Asbestos (ceased)

Dawn Bowden AS

110 Stryd Fawr
Merthyr Tudful
CF47 8AP

0300 200 7170

Dawn.Bowden@senedd.cymru

Jayne Bryant AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

01633 376627

Jayne.Bryant@senedd.cymru

Janet Finch-Saunders AS

29 Stryd Madog
Llandudno
LL30 2TL

01492 871 198

Janet.Finch-Saunders@senedd.cymru

Bethan Sayed AS

Unit 2
Brunel Way
Baglan Energy Park
Port Talbot
SA11 2FP

01639 820 530

Bethan.Sayed@senedd.cymru

Huw Irranca-Davies AS

Uned 2
112-113 Commercial Street
Maesteg
CF34 9DL

0300 200 7105

Huw.Irranca-Davies@senedd.cymru

Nick Ramsay AS

The Grange
16 Maryport Street
Brynbuga
NP15 1AB

01291 674898

Nicholas.Ramsay@senedd.cymru

Mike Hedges AS

97 Pleasant Street
Morriston
Abertawe
SA6 6HJ

01792 790621

Mike.Hedges@senedd.cymru

Cenric Clement-Evans

(Ni roddir cyfeiriad)

Dr Richard Attanoos

(Ni roddir cyfeiriad)

Kim Barrett

(Ni roddir cyfeiriad)

Nick Blundell

(Ni roddir cyfeiriad)

Lee Campbell

(Ni roddir cyfeiriad)

Julian Cason

(Ni roddir cyfeiriad)

Tim Cox

(Ni roddir cyfeiriad)

Bob McLaren

(Ni roddir cyfeiriad)

Gareth Morgan

(Ni roddir cyfeiriad)