Manylion cyswllt

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Mick Antoniw AS (Cadeirydd)

10 Market Street
Pontypridd
CF37 2ST

0300 200 7309

Mick.Antoniw@senedd.cymru

Suzy Davies AS

Cornhill Chambers
8 Christina Street
Abertawe
SA1 4EW

0300 200 7209

Suzy.Davies@senedd.cymru

Carwyn Jones AS

1st/2nd Floor Suites
3 Cross Street
Pen-y-bont
CF31 1EX

01656 664320

Carwyn.Jones@senedd.cymru

Dai Lloyd AS

Uned 2
Ffordd Brunel
Parc Ynni Baglan
Baglan
SA11 2FP

0300 200 7255

Dai.Lloyd@senedd.cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu