Manylion cyswllt

Siopau Bach - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Janet Finch-Saunders AS (Cadeirydd)

29 Stryd Madog
Llandudno
LL30 2TL

01492 871 198

Janet.Finch-Saunders@senedd.cymru

Llyr Gruffydd AS

Canolfan Busnes Birch House
Hen Lon Parcwr
Rhutun
Sir Ddinbych
LL15 1NA

01824 703 593

Llyr.Gruffydd@senedd.cymru

Jenny Rathbone AS

165 Albany Road
Caerdydd
CF24 3NT

029 2025 6255

Jenny.Rathbone@senedd.cymru

Steve Dowling (Ysgrifenyddiaeth)

(Ni roddir cyfeiriad)

Edward Woodall

(Ni roddir cyfeiriad)

Rhodri Evans

(Ni roddir cyfeiriad)

Adrian Roper

(Ni roddir cyfeiriad)

Michael Weedon

(Ni roddir cyfeiriad)