Manylion cyswllt

Grŵp Trawsbleidiol sy’n Cefnogi Pensiynwyr Visteon (wedi’i ddirwyn i ben - 11 Mehefin 2014) - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Bethan Sayed AS (Cadeirydd)

Unit 2
Brunel Way
Baglan Energy Park
Port Talbot
SA11 2FP

01639 820 530

Bethan.Sayed@senedd.cymru

Peter Black AC

(Ni roddir cyfeiriad)

Suzy Davies AS

Cornhill Chambers
8 Christina Street
Abertawe
SA1 4EW

0300 200 7208

Suzy.Davies@senedd.cymru

Julie James AS

Llawr 1af
Stryd y Gwynt
Abertawe
SA1 1DP

01792 460 836

Julie.James@senedd.cymru

Andy Belch

(Ni roddir cyfeiriad)

Mike Gard

(Ni roddir cyfeiriad)