Manylion cyswllt

Haemoffilia a Gwaed Halogedig - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Julie Morgan AS (Cadeirydd)

17 Plasnewydd
Whitchurch
Caerdydd
CF14 1NR

0300 200 6241

Julie.Morgan@senedd.cymru

Mick Antoniw AS

10 Market Street
Pontypridd
CF37 2ST

01443 406 400

Mick.Antoniw@senedd.cymru

William Graham AC

(Ni roddir cyfeiriad)

Kirsty Williams AS

4 Water Gate
Aberhonddu
LD3 9AN

01874 625739

Kirsty.Williams@senedd.cymru

Eluned Parrott AC

(Ni roddir cyfeiriad)

Lindsay Whittle AC

(Ni roddir cyfeiriad)

Lynne Kelly (Ysgrifenyddiaeth)

(Ni roddir cyfeiriad)

Ada Clatworthy

(Ni roddir cyfeiriad)

Richard Gorman

(Ni roddir cyfeiriad)

Craig Sugar

(Ni roddir cyfeiriad)

Pat Summers

(Ni roddir cyfeiriad)

Tony Summers

(Ni roddir cyfeiriad)

David Thomas

(Ni roddir cyfeiriad)

Jean Thomas

(Ni roddir cyfeiriad)

Barbara Sugar

(Ni roddir cyfeiriad)

Dorothy Woodward

(Ni roddir cyfeiriad)