Manylion cyswllt

Dyfrffyrdd - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Nick Ramsay AS (Cadeirydd)

The Grange
16 Maryport Street
Brynbuga
NP15 1AB

01291 674898

Nicholas.Ramsay@senedd.cymru

Llyr Gruffydd AS

Canolfan Busnes Birch House
Hen Lon Parcwr
Rhutun
Sir Ddinbych
LL15 1NA

01824 703 593

Llyr.Gruffydd@senedd.cymru

William Powell AC

(Ni roddir cyfeiriad)

Julie James AS

Llawr 1af
Stryd y Gwynt
Abertawe
SA1 1DP

01792 460 836

Julie.James@senedd.cymru

Andrew Stumpf

(Ni roddir cyfeiriad)