Rhestr bostio

Hinsawdd, Natur a Lles

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

I ddefnyddio'r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ac ati' i ddogfen Word I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad 2, Cyfeiriad 3, Cyfeiriad 4, Cod post, Ffôn_Cynulliad, Ffôn_Etholaeth, Ebost
Delyth Jewell AS, 1 Griffiths Building, Victoria Terrace, Newbridge, Caerphilly, NP11 4ET, 0300 200 7138, , Delyth.Jewell@senedd.cymru
Jayne Bryant AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 01633 376 627, , Jayne.Bryant@senedd.cymru
Laura Anne Jones AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 0300 200 7238, , Laura.Jones@senedd.cymru
Antonia Fabian, (Ni roddir cyfeiriad)
Oliver John, (Ni roddir cyfeiriad)