Rhestr bostio

Niwed sy’n gysylltiedig â Gamblo

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

I ddefnyddio'r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ac ati' i ddogfen Word I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad 2, Cyfeiriad 3, Cyfeiriad 4, Cod post, Ffôn_Cynulliad, Ffôn_Etholaeth, Ebost
Jenny Rathbone AS, 165 Albany Road, Caerdydd, , , CF24 3NT, 029 2025 6255, , Jenny.Rathbone@senedd.cymru
John Griffiths AS, 7 fed Llawr, Clarence House, Clarence Place, Casnewydd, NP19 7AA, 01633 222 302, , John.Griffiths@senedd.cymru
Delyth Jewell AS, 27 Commercial Street, Nelson, Treharris, , CF46 6NF, 0300 200 7138, , Delyth.Jewell@senedd.cymru
Darren Millar AS, Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, , , LL22 8LJ, 0300 200 6206, , Darren.Millar@senedd.cymru
Peredur Owen Griffiths AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 0300 200 7204, , Peredur.OwenGriffiths@senedd.cymru
Anthony, (Ni roddir cyfeiriad)
Stephanie Barnhouse, (Ni roddir cyfeiriad)
Steven Bunting, (Ni roddir cyfeiriad)
Lucy Dorey, (Ni roddir cyfeiriad)
Simon Dymous, (Ni roddir cyfeiriad)
Wynford Ellis Owen, (Ni roddir cyfeiriad)
Sarah Flourentzou, (Ni roddir cyfeiriad)
Katie Fry, (Ni roddir cyfeiriad)
Oliver John, (Ni roddir cyfeiriad)
Sarah Lou Grant, (Ni roddir cyfeiriad)
Bev John, (Ni roddir cyfeiriad)
Shannan Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Jacob Kendal, (Ni roddir cyfeiriad)
Mathew King, (Ni roddir cyfeiriad)
Dee Lally-Osborne, (Ni roddir cyfeiriad)
karren Ozzati, (Ni roddir cyfeiriad)
Rob Palmiz, (Ni roddir cyfeiriad)
Gareth Roderique Davies, (Ni roddir cyfeiriad)
Sam Robinson, (Ni roddir cyfeiriad)
Gethin Rhys, (Ni roddir cyfeiriad)
Nick Shapley, (Ni roddir cyfeiriad)
Marina Smith, (Ni roddir cyfeiriad)
Caitlin Tempest, (Ni roddir cyfeiriad)
Robbie Thornhill, (Ni roddir cyfeiriad)
Diana Yorath, (Ni roddir cyfeiriad)