Rhestr bostio

Diabetes

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

I ddefnyddio'r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ac ati' i ddogfen Word I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad 2, Cyfeiriad 3, Cyfeiriad 4, Cod post, Ffôn_Cynulliad, Ffôn_Etholaeth, Ebost
Jayne Bryant AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 01633 376 627, , Jayne.Bryant@senedd.cymru
Rhun ap Iorwerth AS, 1B Stryd yr Eglwys, Llangefni, Ynys Môn, , LL77 7DU, 01248 723 599, , rhun.apiorwerth@senedd.cymru
Mike Hedges AS, 97 Pleasant Street, Morriston, Abertawe, , SA6 6HJ, 01792 790621, , Mike.Hedges@senedd.cymru
Vikki Howells AS, 27 High Street, Aberdâr, , , CF44 7AA, 01685 881 388, , Vikki.Howells@senedd.cymru
Altaf Hussain AS, 80 Stryd Fawr, Gorseinon, Abertawe, , SA4 4BL, 0300 200 7259, , Altaf.Hussain@senedd.cymru
Mark Isherwood AS, Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn, Mold, Treffynnon, , CH7 1EG, 01352 710232, , Mark.Isherwood@senedd.cymru
Joel James AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 0300 200 7263, , Joel.James@senedd.cymru
Samuel Kurtz AS, 16 High Street, Narberth, Sir Penfro, , SA67 7AR, 0300 200 7241, , Samuel.Kurtz@senedd.wales
Peredur Owen Griffiths AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 0300 200 7204, , Peredur.OwenGriffiths@senedd.cymru
Jenny Rathbone AS, 165 Albany Road, Caerdydd, , , CF24 3NT, 029 2025 6255, , Jenny.Rathbone@senedd.cymru
Chris Cottrell, (Ni roddir cyfeiriad)
Wendy Gane, (Ni roddir cyfeiriad)
Josh James, (Ni roddir cyfeiriad)
Jon Matthias, (Ni roddir cyfeiriad)
Dr Julia Platts, (Ni roddir cyfeiriad)
Dr Rose Stewart, (Ni roddir cyfeiriad)
Sujatha Thaladi, (Ni roddir cyfeiriad)