Rhestr bostio

Clefyd Seliag a Dermatitis Herpetiformis

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

I ddefnyddio'r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ac ati' i ddogfen Word I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad 2, Cyfeiriad 3, Cyfeiriad 4, Cod post, Ffôn_Cynulliad, Ffôn_Etholaeth, Ebost
Rhun ap Iorwerth AS, 1B Stryd yr Eglwys, Llangefni, Ynys Môn, , LL77 7DU, 01248 723 599, , rhun.apiorwerth@senedd.cymru
Mike Hedges AS, 97 Pleasant Street, Morriston, Abertawe, , SA6 6HJ, 01792 790621, , Mike.Hedges@senedd.cymru
Mark Isherwood AS, Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn, Mold, Treffynnon, , CH7 1EG, 01352 710232, , Mark.Isherwood@senedd.cymru
Russell George AS, 13 Parker's Lane, Y Drenewydd, , , SY16 2LT, 01686 610 887, , russell.george@senedd.cymru
Peredur Owen Griffiths AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 0300 200 7204, , Peredur.OwenGriffiths@senedd.cymru
Rebecca Bowen, (Ni roddir cyfeiriad)
Claire Constantinou, (Ni roddir cyfeiriad)
Dr Richard Cousins, (Ni roddir cyfeiriad)
Dr Ieuan Davies, (Ni roddir cyfeiriad)
Sian Evans, (Ni roddir cyfeiriad)
Dr Vivek Goel, (Ni roddir cyfeiriad)
Tristan Humphreys, (Ni roddir cyfeiriad)
Josh James, (Ni roddir cyfeiriad)
Alison Jones, (Ni roddir cyfeiriad)
Wayne Lewis, (Ni roddir cyfeiriad)
Graham Phillips, (Ni roddir cyfeiriad)
Dr Geraint Preest, (Ni roddir cyfeiriad)
Simon Scourfield, (Ni roddir cyfeiriad)
Ian Severn, (Ni roddir cyfeiriad)
Dr Jill Swift, (Ni roddir cyfeiriad)