Rhestr bostio

Materion Pobl Fyddar

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

I ddefnyddio'r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ac ati' i ddogfen Word I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad 2, Cyfeiriad 3, Cyfeiriad 4, Cod post, Ffôn_Cynulliad, Ffôn_Etholaeth, Ebost
Mark Isherwood AS, Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn, Mold, Treffynnon, , CH7 1EG, 01352 710232, , Mark.Isherwood@senedd.cymru
Rhun ap Iorwerth AS, 1B Stryd yr Eglwys, Llangefni, Ynys Môn, , LL77 7DU, 01248 723 599, , rhun.apiorwerth@senedd.cymru
Mike Hedges AS, 97 Pleasant Street, Morriston, Abertawe, , SA6 6HJ, 01792 790621, , Mike.Hedges@senedd.cymru
Peredur Owen Griffiths AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 0300 200 7204, , Peredur.OwenGriffiths@senedd.cymru
Sarah Angove, (Ni roddir cyfeiriad)
Jonathan Arthur, (Ni roddir cyfeiriad)
George Baldwin, (Ni roddir cyfeiriad)
Jacqui Bond, (Ni roddir cyfeiriad)
Stephen Brattan-Wilson, (Ni roddir cyfeiriad)
Michael Britland, (Ni roddir cyfeiriad)
Alison Bryan, (Ni roddir cyfeiriad)
Anthony Evans, (Ni roddir cyfeiriad)
Michelle Fowler-Powe, (Ni roddir cyfeiriad)
Nicola George, (Ni roddir cyfeiriad)
Jonathan Joseph, (Ni roddir cyfeiriad)
Callum Mclean, (Ni roddir cyfeiriad)
Cathie Robins-Talbot, (Ni roddir cyfeiriad)
Karen Robson, (Ni roddir cyfeiriad)
Louise Sweeney, (Ni roddir cyfeiriad)
Debbie Thomas, (Ni roddir cyfeiriad)
Sarah Thomas, (Ni roddir cyfeiriad)
Dr Rob Wilks, (Ni roddir cyfeiriad)
Nigel Williams, (Ni roddir cyfeiriad)