Rhestr bostio

Cerddoriaeth

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

I ddefnyddio'r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ac ati' i ddogfen Word I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad 2, Cyfeiriad 3, Cyfeiriad 4, Cod post, Ffôn_Cynulliad, Ffôn_Etholaeth, Ebost
Rhianon Passmore AS, 208 Y Stryd Fawr, Coed Duon, NP12 1AJ, , , , 01495 225 162, , Rhianon.Passmore@senedd.cymru
Mike Hedges AS, 97 Pleasant Street, Morriston, Abertawe, , SA6 6HJ, 01792 790621, , Mike.Hedges@senedd.cymru
David Melding AS, Swyddfa 2, 20 Pantbach Road, Birchgrove, Caerdydd, CF14 1UA, 029 2062 3088, , David.Melding@senedd.cymru
Lynne Neagle AS, 73 Heol Trosnant Uchaf, Pont-y-pŵl, , , NP4 8AU, 01495 740 022, , Lynne.Neagle@senedd.cymru
Joyce Watson AS, 3 Heol Gocht, Caerfyrddin, , , SA31 1QL, 01267 233 448, , Joyce.Watson@senedd.cymru
Mohammad Asghar (Oscar) AS, Uned 1, Fairoak House, 15-17 Church Road, Casnewydd, NP19 7EJ, 01633 220 022, , mohammad.asghar@senedd.wales
Jayne Bryant AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 01633 376627, , Jayne.Bryant@senedd.cymru
Suzy Davies AS, Cornhill Chambers, 8 Christina Street, Abertawe, , SA1 4EW, 0300 200 7209, , Suzy.Davies@senedd.cymru
Janet Finch-Saunders AS, 29 Stryd Madog, Llandudno, , , LL30 2TL, 01492 871 198, , Janet.Finch-Saunders@senedd.cymru
Huw Irranca-Davies AS, Uned 2, 112-113 Commercial Street, Maesteg, , CF34 9DL, 0300 200 7105, , Huw.Irranca-Davies@senedd.cymru
Caroline Jones AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, , , Caroline.Jones@senedd.cymru
Helen Mary Jones AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 0300 200 6565, , HelenMary.Jones@senedd.cymru
Dai Lloyd AS, Uned 2, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Baglan, SA11 2FP, 0300 200 7255, , Dai.Lloyd@senedd.cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu