Rhestr bostio

Gamblo Problemus

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

I ddefnyddio'r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ac ati' i ddogfen Word I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad 2, Cyfeiriad 3, Cyfeiriad 4, Cod post, Ffôn_Cynulliad, Ffôn_Etholaeth, Ebost
Mick Antoniw AS, 10 Market Street, Pontypridd, , , CF37 2ST, 0300 200 7309, , Mick.Antoniw@senedd.cymru
Dawn Bowden AS, 110 Stryd Fawr, Merthyr Tudful, , , CF47 8AP, 0300 200 7170, , Dawn.Bowden@senedd.cymru
Jayne Bryant AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 01633 376627, , Jayne.Bryant@senedd.cymru
Dai Lloyd AS, Uned 2, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Baglan, SA11 2FP, 0300 200 7255, , Dai.Lloyd@senedd.cymru
Darren Millar AS, Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, , , LL22 8LJ, 0300 200 6206, , Darren.Millar@senedd.cymru
Jenny Rathbone AS, 165 Albany Road, Caerdydd, , , CF24 3NT, 029 2025 6255, , Jenny.Rathbone@senedd.cymru
John Griffiths AS, 7 fed Llawr, Clarence House, Clarence Place, Casnewydd, NP19 7AA, 01633 222 302, , John.Griffiths@senedd.cymru
Wynford Ellis Owen, (Ni roddir cyfeiriad)

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu