Rhestr bostio

Cymunedau Diwydiannol

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

I ddefnyddio'r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ac ati' i ddogfen Word I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad 2, Cyfeiriad 3, Cyfeiriad 4, Cod post, Ffôn_Cynulliad, Ffôn_Etholaeth, Ebost
Vikki Howells AS, 27 High Street, Aberdâr, , , CF44 7AA, 01685 881 388, , Vikki.Howells@senedd.cymru
Dawn Bowden AS, 110 Stryd Fawr, Merthyr Tudful, , , CF47 8AP, 0300 200 7170, , Dawn.Bowden@senedd.cymru
Suzy Davies AS, Cornhill Chambers, 8 Christina Street, Abertawe, , SA1 4EW, 0300 200 7209, , Suzy.Davies@senedd.cymru
Lynne Neagle AS, 73 Heol Trosnant Uchaf, Pont-y-pŵl, , , NP4 8AU, 01495 740 022, , Lynne.Neagle@senedd.cymru
Huw Irranca-Davies AS, Uned 2, 112-113 Commercial Street, Maesteg, , CF34 9DL, 0300 200 7105, , Huw.Irranca-Davies@senedd.cymru
Cllr David White, (Ni roddir cyfeiriad)
Peter Slater, (Ni roddir cyfeiriad)

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu