Rhestr bostio

Haemoffilia a Gwaed Halogedig - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

I ddefnyddio'r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ac ati' i ddogfen Word I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad 2, Cyfeiriad 3, Cyfeiriad 4, Cod post, Ffôn_Cynulliad, Ffôn_Etholaeth, Ebost
Julie Morgan AS, 17 Plasnewydd, Whitchurch, Caerdydd, , CF14 1NR, 0300 200 6241, , Julie.Morgan@senedd.cymru
Mick Antoniw AS, 10 Market Street, Pontypridd, , , CF37 2ST, 01443 406 400, , Mick.Antoniw@senedd.cymru
William Graham AC, (Ni roddir cyfeiriad)
Kirsty Williams AS, 4 Water Gate, Aberhonddu, , , LD3 9AN, 01874 625739, , Kirsty.Williams@senedd.cymru
Eluned Parrott AC, (Ni roddir cyfeiriad)
Lindsay Whittle AC, (Ni roddir cyfeiriad)
Lynne Kelly, (Ni roddir cyfeiriad)
Ada Clatworthy, (Ni roddir cyfeiriad)
Richard Gorman, (Ni roddir cyfeiriad)
Craig Sugar, (Ni roddir cyfeiriad)
Pat Summers, (Ni roddir cyfeiriad)
Tony Summers, (Ni roddir cyfeiriad)
David Thomas, (Ni roddir cyfeiriad)
Jean Thomas, (Ni roddir cyfeiriad)
Barbara Sugar, (Ni roddir cyfeiriad)
Dorothy Woodward, (Ni roddir cyfeiriad)