Rhestr bostio

Gydraddoldeb, Rhywioli a Rhywioldeb Plant - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

I ddefnyddio'r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ac ati' i ddogfen Word I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad 2, Cyfeiriad 3, Cyfeiriad 4, Cod post, Ffôn_Cynulliad, Ffôn_Etholaeth, Ebost
Jocelyn Davies AC, (Ni roddir cyfeiriad)
Angela Burns AS, County Chambers, Stryd Warren, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7JS, 01834 843 052, , Angela.Burns@senedd.wales
Ann Jones AS, The Hub, 69-71 Ffordd Wellington, Y Rhyl, , LL18 1BE, 01745 332813, , Ann.Jones@senedd.cymru
Aled Roberts AC, (Ni roddir cyfeiriad)
Professor Emma Renold, (Ni roddir cyfeiriad)
Keith Towler, (Ni roddir cyfeiriad)
Tina Reece, (Ni roddir cyfeiriad)
Ruth Mullineux, (Ni roddir cyfeiriad)