Rhestr bostio

Aelodau o’r Senedd

Mae pob cyfeiriad isod yn cael ei ddangos mewn rhestr gyda coma yn ei wahanu Gallwch gopïo a gludo'r wybodaeth hon i ffeil testun Agor y ffeil yn eich prosesydd geiriau neu daenlen ar gyfer ei defnyddio i gyfuno post

I ddefnyddio'r wybodaeth yma fel postgyfuno mewn dogfen Microsoft Word, copïwch a gludwch yr holl enwau a chyfeiriadau gan gynnwys penawdau 'Enw, Cyfeiriad1 ac ati' i ddogfen Word I'w roi mewn fformat tabl: uwcholeuwch y testun i gyd. Ewch i Table/Convert text to table/Dewiswch 'separate text at commas' yna OK

Enw, Cyfeiriad1, Cyfeiriad 2, Cyfeiriad 3, Cyfeiriad 4, Cod post, Ffôn_Cynulliad, Ffôn_Etholaeth, Ebost
Mick Antoniw AS, 10 Market Street, Pontypridd, , , CF37 2ST, 0300 200 7309, , Mick.Antoniw@senedd.cymru
Rhun ap Iorwerth AS, 1B Stryd yr Eglwys, Llangefni, Ynys Môn, , LL77 7DU, 01248 723 599, , rhun.apiorwerth@senedd.cymru
Gareth Bennett AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 0300 200 7263, , Gareth.Bennett@senedd.cymru
Hannah Blythyn AS, 38 Stryd Yr Eglwys, Y Fflint, Sir Y Fflint, , CH6 5AE, 0300 200 7132, , Hannah.Blythyn@senedd.cymru
Dawn Bowden AS, 110 Stryd Fawr, Merthyr Tudful, , , CF47 8AP, 0300 200 7170, , Dawn.Bowden@senedd.cymru
Michelle Brown AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, , , Michelle.Brown@senedd.cymru
Jayne Bryant AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 01633 376627, , Jayne.Bryant@senedd.cymru
Angela Burns AS, County Chambers, Stryd Warren, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7JS, 01834 843 052, , Angela.Burns@senedd.wales
Hefin David AS, Bargoed YMCA, Aeron Place, Gilfach, Bargoed, CF81 8JA, 01443 838542, , Hefin.David@senedd.cymru
Alun Davies AS, 23 Beaufort Street, Brynmawr, Blaenau Gwent, , NP23 4AQ, 01495 311 160, , Alun.Davies@senedd.cymru
Andrew RT Davies AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 0300 200 7228, , AndrewRT.Davies@senedd.cymru
Paul Davies AS, 20 Stryd y Farchnad Uchaf, Hwlffordd, Sir Benfro, , SA61 1QA, 01437 766425, , Paul.Davies@senedd.cymru
Suzy Davies AS, Cornhill Chambers, 8 Christina Street, Abertawe, , SA1 4EW, 0300 200 7208, , Suzy.Davies@senedd.cymru
Mark Drakeford AS, 395 Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd, , CF5 1JG, 029 2022 3207, , Mark.Drakeford@senedd.cymru
Dafydd Elis-Thomas AS, 7 Bank Place, Porthmadog, , , LL49 9AA, 01766 515028, , Dafydd.Elis-Thomas@senedd.cymru
Rebecca Evans AS, 9 Heol Pontarddulais, Gorseinon, Abertawe, , SA4 4FE, 01792 899 081, , Rebecca.Evans@senedd.cymru
Janet Finch-Saunders AS, 29 Stryd Madog, Llandudno, , , LL30 2TL, 01492 871 198, , Janet.Finch-Saunders@senedd.cymru
Russell George AS, 13 Parker's Lane, Y Drenewydd, , , SY16 2LT, 01686 610887, , russell.george@senedd.cymru
Vaughan Gething AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 0300 200 7150, , Vaughan.Gething@senedd.cymru
John Griffiths AS, 7 fed Llawr, Clarence House, Clarence Place, Casnewydd, NP19 7AA, 01633 222 302, , John.Griffiths@senedd.cymru
Lesley Griffiths AS, Tŷ Vernon, 41 Ffordd Rhosddu, Wrecsam, , LL11 2NS, 01978 355743, , Lesley.Griffiths@senedd.cymru
Llyr Gruffydd AS, Canolfan Busnes Birch House, Hen Lon Parcwr, Rhutun, Sir Ddinbych, LL15 1NA, 01824 703 593, , Llyr.Gruffydd@senedd.cymru
Siân Gwenllian AS, 8 Stryd y Castell, Caernarfon, LL55 1SE, , , , 01286 672076, , Sian.Gwenllian@senedd.cymru
Neil Hamilton AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 0300 200 7422, , Neil.Hamilton@senedd.cymru
Mike Hedges AS, 97 Pleasant Street, Morriston, Abertawe, , SA6 6HJ, 01792 790621, , Mike.Hedges@senedd.cymru
Vikki Howells AS, 27 High Street, Aberdâr, , , CF44 7AA, 01685 881 388, , Vikki.Howells@senedd.cymru
Jane Hutt AS, 115 High Street, Y Barri, , , CF62 7DT, 01446 740981, , Jane.Hutt@senedd.cymru
Huw Irranca-Davies AS, Uned 2, 112-113 Commercial Street, Maesteg, , CF34 9DL, 0300 200 7105, , Huw.Irranca-Davies@senedd.cymru
Mark Isherwood AS, Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn, 5 Halkyn Street, Treffynnon, , CH8 7TX, 01352 710232, , Mark.Isherwood@senedd.cymru
Julie James AS, Llawr 1af, Stryd y Gwynt, , Abertawe, SA1 1DP, 01792 460 836, , Julie.James@senedd.cymru
Delyth Jewell AS, 1 Griffiths Building, Victoria Terrace, Newbridge, Caerphilly, NP11 4ET, 0300 200 7138, , Delyth.Jewell@senedd.cymru
Ann Jones AS, The Hub, 69-71 Ffordd Wellington, Y Rhyl, , LL18 1BE, 01745 332813, , Ann.Jones@senedd.cymru
Caroline Jones AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, , , Caroline.Jones@senedd.cymru
Carwyn Jones AS, 1st/2nd Floor Suites, 3 Cross Street, Pen-y-bont, , CF31 1EX, 01656 664320, , Carwyn.Jones@senedd.cymru
Elin Jones AS, Ty Goronwy, 32 Heol y Wig, Aberystwyth, , SY23 2LN, 01970 624 516, , Elin.Jones@senedd.cymru
Helen Mary Jones AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 0300 200 6565, , HelenMary.Jones@senedd.cymru
Laura Anne Jones AS, Senedd Cymru, Pierhead Street, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN, 0300 200 7238, , Laura.Jones@senedd.cymru
Mandy Jones AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 01248 717 052, , mandy.jones@senedd.cymru
Dai Lloyd AS, Uned 2, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Baglan, SA11 2FP, 0300 200 7255, , Dai.Lloyd@senedd.cymru
Neil McEvoy AS, 321 Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd, , CF5 1JD, 0300 200 7434, , Neil.McEvoy@senedd.cymru
David Melding AS, Swyddfa 2, 20 Pantbach Road, Birchgrove, Caerdydd, CF14 1UA, 029 2062 3088, , David.Melding@senedd.cymru
Jeremy Miles AS, 7 High Street, Pontardawe, Abertawe, SA8 4HU, , , 01792 869993, , Jeremy.Miles@senedd.cymru
Darren Millar AS, Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, , , LL22 8LJ, 0300 200 6206, , Darren.Millar@senedd.cymru
Eluned Morgan AS, 19 Cartlett, Hwlffordd, Sir Benfro, , SA61 2LH, 03002007310, , Eluned.Morgan@senedd.cymru
Julie Morgan AS, 17 Plasnewydd, Whitchurch, Caerdydd, , CF14 1NR, 0300 200 6241, , Julie.Morgan@senedd.cymru
Lynne Neagle AS, 73 Heol Trosnant Uchaf, Pont-y-pŵl, , , NP4 8AU, 01495 740 022, , Lynne.Neagle@senedd.cymru
Rhianon Passmore AS, 208 Y Stryd Fawr, Coed Duon, NP12 1AJ, , , , 01495 225 162, , Rhianon.Passmore@senedd.cymru
Adam Price AS, 37 Wind Street, Rhydaman, SA18 3DN, , , , 01269 597 677, , Adam.Price@senedd.cymru
Nick Ramsay AS, The Grange, 16 Maryport Street, Brynbuga, , NP15 1AB, 01291 674898, , Nicholas.Ramsay@senedd.cymru
Jenny Rathbone AS, 165 Albany Road, Caerdydd, , , CF24 3NT, 029 2025 6255, , Jenny.Rathbone@senedd.cymru
Mark Reckless AS, 20 Commercial Street, Pontypool, Torfaen, , NP4 6JS, 0300 200 7371, , Mark.Reckless@senedd.cymru
David Rees AS, Water Street Business Centre, Water Street, Port Talbot, , SA12 6LF, 01639 870779, , David.Rees@senedd.cymru
David J Rowlands AS, 20 Commercial Street, Pontypool, Torfaen, , NP4 6JS, 0300 200 7235, , DavidJ.Rowlands@senedd.cymru
Jack Sargeant AS, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, , CF99 1SN, 0300 200 6565, , Jack.Sargeant@senedd.cymru
Bethan Sayed AS, Unit 2, Brunel Way, Baglan Energy Park, Port Talbot, SA11 2FP, 01639 820 530, , Bethan.Sayed@senedd.cymru
Ken Skates AS, Unit 22, The Malthouse Business Centre, Regent Street, Llangollen, LL20 8HS, 0300 200 7114, , Ken.Skates@senedd.cymru
Lee Waters AS, 43 Pottery Street, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 1SU, , , 01554 774 902, , Lee.Waters@senedd.cymru
Joyce Watson AS, 3 Heol Gocht, Caerfyrddin, , , SA31 1QL, 01267 233 448, , Joyce.Watson@senedd.cymru
Kirsty Williams AS, 4 Water Gate, Aberhonddu, , , LD3 9AN, 01874 625739, , Kirsty.Williams@senedd.cymru
Leanne Wood AS, 68 Heol Pontypridd, Porth, , , CF39 9PL, 01443 681420, , Leanne.Wood@senedd.cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu